Aktualności: Sprawy urzędowe

Wygodniej po Warszawskiej

11 sierpnia 2023

Już za kilka tygodni piesi zyskają kolejny wygodny i bezpieczny chodnik. Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestuje przy ul. Warszawskiej. Trwają tam intensywne prace przy wymianie nawierzchni chodnika na odcinku od zjazdu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do wiaduktu kolejowego.

Inwestycja powinna zakończyć się we wrześniu. Na chodniku wzdłuż ul. Warszawskiej wymieniana jest stara, wysłużona nawierzchnia, którą zastępuje komfortowa betonowa kostka. Wykonawcą robót jest lokalna firma – BUDPAK Paweł Szubert. Inwestycja, z której już niedługo będą korzystać stargardzianie, jest możliwa dzięki dobrej współpracy miasta z ZDW.

Warto wiedzieć, że ulice na terenie Stargardu mają różnych zarządców. Tytułowa ul. Warszawska, ale też np. ul. W. Broniewskiego i ul. S. Staszica podlegają ZDW. Z kolei m.in. ul. Bydgoska i ul. Gdyńska to drogi krajowe. Ul. M. Konopnickiej, ul. H. Sienkiewicza i ul. S. Żeromskiego to przykłady ulic zarządzanych przez powiat stargardzki. Miasto wielokrotnie uczestniczyło w różnych inwestycjach w drogi, którymi bezpośrednio nie zarządzamy. Tak było np. w przypadku remontu ul. W. Andersa i ul. W. Sikorskiego. W ramach dobrej współpracy Stargardu z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i ZDW powstał też ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż u. S. Staszica.

Zdjęcia: UM w Stargardzie