Aktualności: Turystyka

Z Ameryki do Stargardu

5 sierpnia 2019

Wakacje to doskonały czas na podróże. Do naszego miasta przyjeżdżają turyści z całego świata. Ostatnio Stargard odwiedzili goście z USA. Z zachwytem podziwiali rozwijające się miasto. Porównywali także polską i amerykańską rzeczywistość. Na co dzień Paul Stephanides pracuje w urzędzie Village of Oak Park – dzielnicy należącej do przedmieść Chicago.

Prawnik przyjechał do naszego miasta z żoną Dorotą, która jest stargardzianką. Goście spotkali się z zastępcą prezydenta Ewą Sową. Z zainteresowaniem przyjrzeli się pracy w Urzędzie Miejskim. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i porównania zasad funkcjonowania miast w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy dostrzegli zarówno podobieństwa, jak i różnice. Wynikają one zarówno z odmiennego prawa, ale także kontrastów kulturowych.

Choć Village of Oak Park ma status przedmieścia na prawach wioski, zamieszkuje go ponad 50 000 osób. Dlatego zarządzanie takim terenem jest porównywalne do administracji miejskiej. Urząd gminy Oak Park także przeprowadza kampanie informacyjne, edukuje mieszkańców m.in. w sprawie segregacji odpadów czy organizuje wydarzenia integrujące lokalną społeczność. Mieszkańcy mogą kontaktować się z urzędnikami za pośrednictwem oficjalnego profilu na portalu Facebook – podobnie jak w Stargardzie.

Zdjęcia: UM w Stargardzie