Aktualności: Sprawy urzędowe

Zainwestujemy w cmentarze

6 maja 2022

Remont kwatery saperów na nekropolii przy ul. T. Kościuszki, naprawa ogrodzenia i centralnego pomnika na cmentarzu przy ul. W. Reymonta – przed nami spore inwestycje w miejsca pamięci w naszym mieście. Blask odzyskają nagrobki i mała architektura. Stargard pozyskał na te cele ponad 410 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

Na największym cmentarzu w mieście – blisko 20 hektarowym, przy ul. T. Kościuszki – wyremontowana zostanie kwatera saperów. To miejsce spoczynku tych, którzy zginęli, rozminowując Stargard w 1945 r. Roboty obejmą kilkadziesiąt nagrobków żołnierzy, ale także zagospodarowanie terenu wokół nich.

Inwestycje zaplanowano też na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym – ponad hektarowym, przy ul. W. Reymonta. Prace mają zacząć się od naprawy elementów metalowych istniejącego ogrodzenia. Zaplanowano m.in. oczyszczenie konstrukcji stalowej i jej malowanie. Odtworzone zostaną też betonowe części ogrodzenia od strony wejścia na cmentarz. Na tej nekropolii nakładów wymaga również pomnik na placu centralnym i schody, które do niego prowadzą. Zakres robót to m.in. oczyszczenie chemiczne, wzmocnienie, naprawa pęknięć i rys, a także niezbędna wymiana elementów metalowych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace rozpoczną i zakończą się jeszcze w tym roku. Zdobyte przez miasto dofinansowanie pochodzi z konkursu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum