Aktualności: Sprawy urzędowe

Zakład Karny na nowo

2 października 2020

Dwa budynki, w których łącznie może przebywać ponad 500 osadzonych, a także nowa kuchnia, pralnia, magazyn i pomieszczenia administracyjne – zakończono kolejny etap rozbudowy stargardzkiego Zakładu Karnego. Jednostka ma teraz większą pojemność. Osadzeni mogą również na miejscu uczyć się różnych zawodów i korzystać z dobrze wyposażonych pracowni.

Dwa budynki, w których łącznie może przebywać ponad 500 osadzonych, a także nowa kuchnia, pralnia, magazyn i pomieszczenia administracyjne – zakończono kolejny etap rozbudowy stargardzkiego Zakładu Karnego. Jednostka ma teraz większą pojemność. Osadzeni mogą również na miejscu uczyć się różnych zawodów i korzystać z dobrze wyposażonych pracowni.

Oficjalne otwarcie inwestycji było okazją do podziękowań, gratulacji, a także podsumowania zakończonych projektów. Wyrazy wdzięczności odebrali ci, którzy na różnych płaszczyznach wspierają działalność Zakładu Karnego. Znalazł się wśród nich również prezydent Rafał Zając. – Ta inwestycja daje szanse na skuteczną resocjalizację osadzonych. Fakt, że pobyt w więzieniu nie ogranicza się do samego przebywania w celi, ma duże znaczenie. Możliwość ukończenia szkoły w trakcie odbywania wyroku wyróżnia Zakład Karny w Stargardzie. Okazuje się, że w skali kraju nie jest to wcale tak powszechne. Cenna pozostaje też możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez osadzonego wychodzącego na wolność. Zmniejszają one przecież ryzyko wykluczenia z rynku pracy. Mam nadzieję, że plany związane z dalszym inwestowaniem, m.in. w halę z warsztatem, uda się pomyślnie realizować – mówi prezydent Rafał Zając.

Rozbudowa zakładu rozpoczęła się od hali produkcyjnej o powierzchni 1000 m2. Jej koszt to 2 500 000 zł. Każdego dnia pracuje tam kilkadziesiąt osób. Kolejnym etapem inwestycji była budowa dwóch nowych bloków mieszkalnych oraz budynku usługowego, w którym znalazły się kuchnia, pralnia oraz magazyn. Także służba więzienna zyskała nowe pomieszczenia administracyjne.

Wiele działo się również w części przeznaczonej na naukę zawodu. Wyremontowana została kuchnia. W wyposażonej pracowni gastronomicznej i cukierniczej osadzeni mają szansę na praktyczną naukę. Inne pomieszczenia zaadaptowano na m.in. sale lekcyjne i pracownię CNC. Dzięki temu słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego mogą zdobywać wiedzę i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe.

Całkowity koszt rozbudowy i modernizacji Zakładu Karnego wynosi około 50 000 000 zł. To jednak nie koniec inwestycji. W planach są m.in. kolejne budynki z celami, a także hala warsztatowa. W przyszłości pojemność placówki ma się zwiększyć do 1032 osób.

Zdjęcia: UM w Stargardzie