Aktualności: Kultura

Zasłużeni dla kultury

21 grudnia 2021

Marcin Majewski – dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego wraz ze swoim zastępcą Jolantą Aniszewską odebrali odznaki honorowe „Zasłużeni dla Kultury Polskiej”. O przyznanie wyróżnienia ministra kultury i dziedzictwa narodowego wnioskował prezydent Rafał Zając. To kolejni stargardzianie docenieni w ten sposób. Marcin Majewski i Jolanta Aniszewska otrzymali odznaki od ministra Piotra Glińskiego, które podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej wręczył poseł Michał Jach.

– Gratuluję obojgu wyróżnionym. Współpraca z wami to zawsze źródło ogromnej satysfakcji. Cieszę się, że w Stargardzie mamy tak wyjątkowych ludzi. Dzielicie się ogromną wiedzą, pasją i sprawiacie, że historia naszego miasta i jego mieszkańców wciąż jest żywa. Dzięki waszej wiedzy możemy podejmować słuszne decyzje w szeroko pojętym obszarze stargardzkiej kultury – mówi prezydent Rafał Zając.

Dr hab. prof. US Marcin Majewski – dyrektor MAH, kierownik Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Szczególnym sentymentem darzy renesansowe kafle i wytwory ludwisarstwa. Autor licznych publikacji poświęconych historii i odkryciom archeologicznym Stargardu oraz okolicznych miejscowości, a także kierownik projektów badawczych. Laureat m.in. nagrody prezydenta Stargardu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury i sztuki oraz srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

– Profesor Marcin Majewski to człowiek ogromnej pasji i naprawdę imponującej wiedzy. Dzięki temu wciąż spełnia marzenia o prowadzeniu badań i wydawaniu kolejnych publikacji, powiększających coraz większy dorobek naukowy. Te zrealizowane przez niego projekty pozostaną na zawsze bezcennym źródłem informacji dla przyszłych pokoleń – mówi prezydent Rafał Zając.

Jolanta Aniszewska – zastępca dyrektora MAH. Autorka niezliczonych prelekcji, wykładów, odczytów historycznych i działań edukacyjnych. – Dyrektor Aniszewska od lat dzieli się z nami swoją ogromną wiedzą, pracując na rzecz miasta. Swój czas poświęca przede wszystkim na odkrywanie i przywracanie pamięci o historii Stargardu w dwóch ostatnich stuleciach. Jej zaangażowanie w życie miasta daleko wykracza poza ramy zajmowanego stanowiska. Zawsze możemy na nią liczyć, kiedy potrzebujemy ukierunkowania konkretnych działań – mówi prezydent Rafał Zając. Jolanta Aniszewska jest współorganizatorką m.in. Dnia Pionierów Stargardu. Opracowuje też wystawy tematyczne. Jej teksty znalazły się w IV tomie „The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghetto” – projektu wydawniczego realizowanego przez Muzeum Pamięci Holocaustu w Waszyngtonie.

W 2019 r. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali Maria Majka Cierocka – inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych, autorka scenariuszy, reżyserka spektakli teatralnych i Ryszard Baloń – artysta specjalizujący się w tworzeniu grafik i ekslibrisów, laureat prestiżowych nagród w konkursach krajowych i zagranicznych. To wyróżnienie przyznawane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mogą je dostać osoby, które znacząco wyróżniają się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Zdjęcia: Paweł Bieg