Aktualności: Sprawy urzędowe

Zgłoś źródło ciepła

11 maja 2022

Każdy właściciel domu jednorodzinnego, zarządca budynku albo lokalu musi zgłosić źródło ciepła lub źródło spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Można to zrobić na kilka sposobów – najwygodniej przez internet, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17) albo pocztą na adres UM. Trzeba pamiętać, że za niezłożenie deklaracji grozi kara grzywny.

Dokumenty do CEEB należy złożyć do 30.06. (czwartek). Najszybciej i najwygodniej można to zrobić przez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl. Zgłoszenia są przyjmowane również w BOK UM. Inną opcją jest wysłanie deklaracji pocztą na adres UM.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza ogólnopolska. Jej głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła przez właścicieli/zarządców budynków wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.