Aktualności: Działania społeczne

Żłobek Miejski – rekrutacja trwa

11 marca 2019

Do końca marca można starać się o miejsce w Żłobku Miejskim „Leśna Polana”. Wnioski na rok 2019/2020 przyjmowane są do 29.03. (piątek) w sekretariacie żłobka, os. Zachód A4, od 7:00 do 15:00. Warto zapoznać się z harmonogramem i zasadami rekrutacji.

Aby zapisać dziecko do „Leśnej Polany” rodzice lub opiekunowie muszą wypełnić kartę zgłoszenia. We wniosku można wskazać preferowaną lokalizację – budynek na os. Zachód A4 lub przy ul. Krasińskiego 5. W karcie jest także spis dokumentów, które powinny być dołączone do zgłoszenia.

W maju zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do żłobka. Natomiast 3.06. (poniedziałek) harmonogram przewiduje rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 573 50 10.

Karta zgłoszenia do żłobka i harmonogram rekrutacji znajdują się w załącznikach.

Zdjęcie: www.zlobek.stargard.pl