Aktualności: Sprawy urzędowe

Zwierzęta pod opieką

26 marca 2024

Ponad 1 300 000 zł przeznaczymy w tym roku z budżetu Stargardu na kompleksowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Decyzję w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej. Jak zawsze najwięcej pieniędzy trafi do schroniska w Kiczarowie. W naszym mieście dbamy także o wolno żyjące koty, pomagamy przedstawicielom dzikich gatunków i bezdomnym zwierzętom gospodarskim.

Co roku radni RM głosują nad przyjęciem programu opieki nad bezdomnymi czworonogami i zapobiegania ich bezdomności. To kompleksowy dokument, który określa m.in. wydatki z budżetu miasta na te cele. W 2024 najwięcej pieniędzy – ponad 1 000 000 zł – popłynie do placówki w Kiczarowie, gdzie bezdomne zwierzęta dostają opiekę, leczenie i szansę na znalezienie nowych domów. W ubiegłym roku do schroniska trafiło 313 psów i 123 koty. Do właścicieli wróciło 114 psów i 5 kotów. W tym czasie 173 psy i 62 koty zyskały nowych opiekunów. Zwierzęta przebywające w schronisku otrzymują niezbędne szczepienia. Jeśli pozwala na to ich stan zdrowia, są również kastrowane i sterylizowane.

Nowy program opieki określa także, w jaki sposób należy postępować z przedstawicielami dzikich gatunków i bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, które pojawiają się w mieście. Mogą u nas liczyć na pomoc w razie wypadku drogowego, a także na transport i dalsze leczenie w odpowiednich miejscach. Zgłoszenia w takich sprawach są przyjmowane całodobowo przez Straż Miejską (tel. 91 577 50 90, 986). Również psy i koty bez właścicieli są w Stargardzie odławiane na bieżąco. Zgłoszenia w tej sprawie przez całą dobę przyjmuje Straż Miejska (tel. 91 577 50 90, 986) i Policja (tel. 997).

W Stargardzie są także wolno żyjące koty. Takich zwierząt nie wolno wyłapywać, odwozić do schroniska ani przepędzać. Zgodnie z prawem nie są to koty bezdomne. W naszym mieście troszczy się o nie stargardzki oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Miasto finansuje zakup karmy, zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz niezbędne leczenie, a także pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach. W 2023 wysterylizowano/wykastrowano 339 kotów wolno żyjących, a 118 poddano leczeniu. W 2024 na pomoc tym zwierzakom przeznaczymy z budżetu Stargardu 65 000 zł.

Jak zawsze w programie znalazły się również działania edukacyjno-informacyjne. To przede wszystkim uświadamianie właścicieli zwierząt na temat odpowiedzialnej i właściwiej opieki nad czworonogami. Równie ważne jest zachęcanie do sterylizacji i kastracji psów i kotów. Schronisko cały czas namawia do adopcji, ale jeśli ktoś decyduje się na zakup zwierzaka, powinien wiedzieć jak odróżnić legalną hodowlę od tzw. pseudohodowli i jakie jest ryzyko posiadania czworonogów z takich niesprawdzonych źródeł.

W realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Stargardzie z dużym zaangażowaniem i sercem włącza się wielu ludzi, organizacje i instytucje. To przedstawiciele schroniska, zarząd, członkowie i wolontariusze TOZ z oddziału Kiczarowo i TOZ z oddziału Stargard, a także „Dzika Ostoja” Michała Kudawskiego, funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji, pracownicy BioStar oraz lekarze weterynarii.

Zdjęcie: FB/Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kiczarowie