Aktualności: Działania społeczne

Życie bez przemocy

25 listopada 2021

Problem przemocy w rodzinie może się dotyczyć różnych aspektów codziennego życia. To nie tylko ataki fizyczne, ale również znęcanie się psychiczne lub przemoc ekonomiczna. Ruszyła kampania informacyjna „16 Dni Bez Przemocy”. Każda osoba, która tego potrzebuje, powinna wiedzieć, gdzie udać się po pomoc. W naszym mieście ofiary przemocy mogą liczyć na szerokie wsparcie.

W Stargardzie działa Centrum Socjalne Caritas (ul. Z. Krasińskiego 19, tel. 91 578 08 43), które prowadzi gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia. Jego mieszkańcy mają zapewniony całodobowy pobyt, pełne wyżywienie i pomoc terapeutyczną. Każdy może również liczyć na wsparcie w poszukiwaniu pracy i bezpłatne porady prawne.

Darmowe konsultacje prowadzą również prawnicy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Warszawska 9a, tel. 91 578 45 83). Pomagają np. w napisaniu pisma procesowego, a także doradzają, co można zrobić w konkretnym przypadku. Konsultacje odbywają się w poniedziałki i środy, 10:00-14:00.

W MOPSie działa również Zespół Interdyscyplinarny oraz Grupa Robocza. Specjaliści zajmują się m.in. interwencjami w środowiskach zagrożonych przemocą, a także rozpowszechnianiem informacji o formach wsparcia. Do ich zadań należy również monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy.

MOPS oferuje również wsparcie w programie Przyjdź „Po Moc”. Do 21.12. w każdy wtorek od 13:30 do 15:30 w siedzibie placówki dyżurują specjaliści – prawnicy, psychologowie, pracownicy socjalni i asystenci rodziny. Można również zadzwonić – od poniedziałku do piątku, 19:00-21:00, pod nr tel. 502 306 043 czekają terapeuci, którzy doradzą, wesprą i wskażą możliwe wyjścia z trudnych sytuacji.

Jest też Regionalne Centrum Kryzysowe przy ul. Składowej 2A (wejście od strony ZUS). W RCK pomoc otrzymują ludzie z różnymi problemami. To przede wszystkim wsparcie psychologów, terapeutów, pedagogów i specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej. Do Centrum mogą zgłosić się wszyscy, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wystarczy zadzwonić – tel. 531 248 692, 531 248 496 (od poniedziałku do piątku 8:00-20:00) albo wysłać e-mail na adres: rck@powiatstargardzki.pl.

Zdjęcie: pexels.com