Aktualności: Działania społeczne

Żywność dla potrzebujących

21 lipca 2022

Ponad 800 osób może nieodpłatnie dostać produkty spożywcze. Dystrybucja żywności rozpocznie się już 1.08. (poniedziałek). To kolejne wsparcie dla stargardzian w trudnej sytuacji finansowej, ale także dla osób bezdomnych.

Jedzenie będzie wydawane przez cztery pierwsze dni sierpnia od 9:30 do 14:30. Aby usprawnić proces przygotowano harmonogram z podziałem według kolejności alfabetycznej nazwisk potrzebujących. Dokładna rozpiska jest na grafice poniżej. Trzeba pamiętać, że zainteresowani otrzymaniem tego wsparcia powinni zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam wydane zostaną skierowania umożliwiające dostanie produktów spożywczych. Takiego zaświadczenia nie potrzebują osoby bezdomne.

Produkty będą wydawane w Stargardzkim Centrum Kultury, wejście od ul. Wojska Polskiego. Akcję zorganizowała i prowadzi Stowarzyszenie „Misja Dobra Nowina”. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe są dostępne na Facebooku organizacji. Pomoc żywnościowa jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym , przekazana za pośrednictwem Banku Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie.

Zdjęcie: pixabay.com