Pomoc publiczna

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard