Oferta realizacji zadania- Rajd rowerowy

10 września 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) Stowarzyszenie „Stargard na Rowery”, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Rajd rowerowy z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Komunikat-Rajd rowerowy

Oferta realizacji zadania