Strona głównaOgłoszeniaDecyzja Prezydenta Miasta Stargard – TOI TOI Polska

Decyzja Prezydenta Miasta Stargard – TOI TOI Polska

6 sierpnia 2019

Decyzja Prezydenta Miasta Stargard znak: TK-II.6221.18.2019.3 z dnia 15.07.2019 r. zezwalająca TOI TOI Polska Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy – Miasto Stargard.

Informacja:

Od decyzji Prezydenta Miasta Stargard znak: TK-II.6221.18.2019.3 z dnia 15.07.2019 r. zezwalającej TOI TOI Polska Sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy – Miasto Stargard wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwołaczego w Szczecinie.

Treść decyzji znajduje się w załączniku.

DECYZJA z dnia 15.07.2019 r.

Informacja o odwołaniu