Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego – Przebudowa chodnika

15 maja 2020

Uprzejmie informuję, że opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego, polegającego na:
„Przebudowy chodnika przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od ul. Ludomira Różyckiego do ul. Zygmunta Noskowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie”.

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z pandemią, nie ma możliwości, aby w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie przeprowadzić spotkanie w celu przedstawienia przez projektanta propozycji zagospodarowania pasa drogowego w zakresie powyższej inwestycji.

Pismo przewodnie na konsultacje społeczne – Chopina

Rys. Nr 1 na konsultacje społeczne

Rys. Nr 2 na konsultacje społeczne

Rys. Nr 3 na konsultacje społeczne