Granty PPGR – Rozpoczęcie Procesu Monitoringu

2 czerwca 2023

Informujemy, że w dniu 26 maja 2023 r. został zatwierdzony wniosek rozliczający projekt grantowy pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

Zgodnie z zawartymi pomiędzy Gminą Miasto Stargard a beneficjentami projektu grantowego Umowami Darowizny, Obdarowani w okresie 2 lat od dnia zatwierdzenia wniosku rozliczającego grant tj. od 26 maja 2023 roku, zobowiązani są do:

1)  utrzymania przedmiotu darowizny w należytym stanie,

2) poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu, prowadzonej przez Gminę Miasto Stargard w ramach realizacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W związku z powyższym Gmina Miasto Stargard rozpoczyna procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy Darowizny.