Komunikat Prezydenta Miasta – Festyn

5 września 2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 25 sierpnia 2022 r. , uzupełnionej 30 sierpnia 2022 r., przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. St. Czarnieckiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Festyn integracyjny” na terenie ogrodu działkowego.

Komunikat PM

Oferta realizacji zadania