Komunikat Prezydenta Miasta- ROD im. Chopina

24 sierpnia 2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 12 sierpnia 2022 r., uzupełnionej 18 sierpnia 2022 r., przez Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy w Stargardzie im. Chopina, na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piknik rodzinny” na terenie ogrodu działkowego.

Komunikat

Oferta realizacji zadania

Formularz uwag