Konkurs- dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

20 stycznia 2022

Prezydent Miasta Stargard ogłasza konkurs na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych i zaprasza zainteresowanych do złożenia ofert.

Zarządzenie PM

Ogłoszenie o konkursie wraz załącznikami