Konkurs realizacji zadania publicznego- półkolonie letnie dla dzieci

25 marca 2022

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz dzieci- organizacji wypoczynku dzieci w formie półkolonii letnich.

Ogłoszenie