Konkurs „Rural Inspiration Awards (RIA) 2020”

29 stycznia 2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs „Rural Inspiration Awards (RIA) 2020”. Tegoroczna edycja konkursu ukierunkowana jest na nowe priorytety strategiczne Unii Europejskiej w dziedzinie Zielonego Ładu.

Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich i biogospodarkę.

W załączeniu zaproszenie do udziału w konkursie.

Zaproszenie do udziału w konkursie