Kresowy Bukiet Wschodu– cykl otwartych imprez kulturalnych- Koncert

14 września 2023

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) Parafia Prawosławna pw. Św. App. Piotra i Pawła, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Kresowy Bukiet Wschodu– cykl otwartych imprez kulturalnych- Koncert.

Komunikat

Karta oferty

Oferta realizacji zadania