Nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

11 czerwca 2021

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. To wsparcie dla samorządów w tworzeniu i utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.

Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
– w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

– w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia  30 września 2021 r.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj oraz zmiana ogłoszenia o programie tutaj