Oferta realizacji zadania-opieka nad wolno żyjącymi kotami

5 listopada 2021

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w latach 2022 – 2024 zadania publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego, polegającego na prowadzeniu opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Zarządzenie PM

Zaproszenie do składania ofert

Karta oceny oferty

Skład komisji

Regulamin pracy komisji

Oferta realizacji zadania

Wyniki konkursu