Oferta realizacji zadania- Rajd rowerowy

13 października 2022

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1327 t.j.) Stowarzyszenie „Stargard na Rowery”, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Rajd rowerowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ogłoszenie

Karta oferty

Oferta realizacji zadania