Oferta realizacji zadania- transport na kolonie dla dzieci

5 maja 2023

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 26 kwietnia 2023 r. przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Józefa przy ul. Jana Chrzciciela 1 w Stargardzie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie transportu dzieci na kolonię”.

Ogłoszenie

Załącznik- oferta realizacji zadania

Załącznik- formularz uwag