Oferta realizacji zadania- XVIII Kaziuki Wieleńskie

16 lutego 2023

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1327) Oddział Rejonowy PZERiI w Stargardzie , złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. XVIII Kaziuki Wieleńskie.

Ogłoszenie

Karta oferty

Oferta realizacji zadania