Oferta realizacji zadania – Zdrowy Senior

25 sierpnia 2022

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez Stowarzyszenie Edukacja – Zdrowie – Aktywność w Stargardzie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

Ogłoszenie

Oferta realizacji zadania

Formularz uwag