Ogłoszenie konkursowe – Kolegiata

9 sierpnia 2021

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz.1057 ze zm.) Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata z siedzibą w Stargardzie,  złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Koncert u Królowej Świata”.

Ogłoszenie

Formularz uwag

Oferta realizacji zadania