Ogłoszenie konkursowe – zdrowie publiczne

18 lutego 2021

Zarządzenie nr 78/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy-Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie PM

Wyniki konkursu