Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych

19 listopada 2020

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych.

Zarządzenie nr 308/2020

Wyniki konkursu