Ogłoszenie o konkursie – prowadzenie opieki nad wolno żyjącymi kotami

30 października 2020

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2021 roku zadania publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego, polegającego na prowadzeniu opieki nad wolno żyjącymi kotami.

Zarządzenie PM nr 280

Skład komisji konkursowej

Zaproszenie PM do składania ofert

Karta oceny oferty

Regulamin pracy komisji konkursowej

Wzór/oferta realizacji zadania publicznego

Wyniki konkursu