Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

26 listopada 2020

Zarządzenie Nr 328/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie PM nr 328/2020

Wyniki konkursu