Realizacja Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

18 maja 2020

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie na posiedzeniu zdalnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Miejska Rada Pożytku Publicznego – informacja