Wybory na ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie

26 lutego 2020

Na sesji w dniu  25 lutego 2020 roku Rada Miejska w Stargardzie w wyniku tajnego głosowania dokonała, w wyborach uzupełniających, wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję w latach 2020-2023.

Wyniki w załączniku.

Wyniki wyborów na ławników