Wyniki konkursu- dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

24 lutego 2022

Wyniki konkursu ofert na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Wyniki konkursu