Zapytanie ofertowe – Budowa ciągu pieszo-rowerowego

17 marca 2020

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej polegającej na: „Budowie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księdza Jana Twardowskiego w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie.”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz wykonanych usług

Mapa poglądowa