Zarządzenie PM- konkurs w dziedzinie kultury, sztuki i obrony dóbr

6 lipca 2023

Zarządzenie PM nr 160/2023 z dnia 5 lipca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie PM

Wyniki