Zarządzenie PM- konkursy w dziedzinie spraw społecznych

24 listopada 2022

Zarządzenie PM nr 349/2022 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych.

Zarządzenie PM

Wyniki konkursu