Zarządzenie PM nr 67/2023-konkurs ofert w dziedzinie spraw społecznych

15 marca 2023

Zarządzenie Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych.
Odwołanie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w części dotyczącej zadania „Świadczenie usług całodobowej opieki wytchnieniowej”.

Zarządzenie PM

Wyciąg z protokołu

Wyniki