Zarządzenie PM nr 85/2023- konkurs ofert: opieka wytchnieniowa

6 kwietnia 2023

Zarządzenie Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 5 kwietnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie spraw społecznych pod nazwą „Świadczenie usług całodobowej opieki wytchnieniowej”.

Zarządzenie PM

Wyniki konkursu