Zarządzenie Prezydenta Miasta- konkurs realizacji zadania publicznego w dziedzinie spraw społecznych

7 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 92/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie spraw społecznych.

Ogłoszenie