Zarządzenie Prezydenta Miasta- konkursu ofert na realizację zadań publicznych dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

10 grudnia 2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 378/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie PM