Zarządzenie Prezydenta Miasta- Konkursy w dziedzinie spraw społecznych

25 listopada 2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard nr 352/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych.

Zarządzenie PM nr 352/2021

Wyniki konkursu