Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 146/2022- Konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu zdrowia publicznego

9 czerwca 2022

Zarządzenie PM nr 146/2022 z dnia 08.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego będącego zadaniem własnym Gminy – Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie PM