RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, ul. Czarnieckiego 17, jest Pani Anna Rudnicka, e-mail: a.rudnicka@um.stargard.pliod@um.stargard.pl

Polityka Cookies

Klauzula informacyjna ogólna

Wniosek/zapytanie do Inspektora Ochrony Danych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich (zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Wydziale Spraw Obywatelskich (ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podczas obrad Rady Miejskiej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wydziale Inżynierii

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wydziale Finansowym

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wydziale Ekonomicznym

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Biurze Zamówień Publicznych

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego miasta Stargard

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Fanpage’a na portalu Facebook

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Mieszkańców- debata nad raportem o stanie Miasta Stargard

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wydawania karty zegarowej – Strefa Ograniczonego Postoju

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających nieprawidłowości

Інформації відносно обробки персональних даних Громадян України з метою виконання громадських завдань

Klauzula RODO-przetwarzanie danych w ramach rozpowszechnienia informacji o akcji charytatywnej organizowanej przez Stargardzie Koło Związku Ukraińców

Klauzula RODO-preferencyjna cena węgla

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez Prezydenta Miasta i STBS