Aktualności: Sprawy urzędowe

Bezpieczni piesi

16 marca 2023

Uczniowie kilku stargardzkich szkół podstawowych zyskają miejsca do nauki przepisów drogowych i prawidłowego poruszania się po chodnikach i jezdniach – zarówno piechotą, jak i na rowerze. W naszym mieście kończone jest też kolejne wyniesione przejście dla pieszych. Na realizację projektu, dzięki któremu na ulicach Stargardu będzie bezpieczniej, pozyskaliśmy prawie 400 000 zł z dofinansowania z funduszy unijnych.

Przy trzech placówkach wykonane zostaną stacjonarne miasteczka rowerowe. Jeszcze w tym roku skorzystają z nich uczniowie SP nr 3, 4 i 8. To miejsca, w których dzieci uczą się prawidłowych zachowań na drodze i mogą poćwiczyć np. jazdę na rowerze w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Dzięki temu młodzi ludzie łatwiej zapamiętują przepisy drogowe i wypracowują dobre nawyki jeszcze przed samodzielnym poruszaniem się po mieście – pieszo lub na dwóch kółkach. Kolejne, tym razem mobilne, miasteczko rowerowe wraz z torem przeszkód będzie też przy Szkole Podstawowej nr 11.

W ramach projektu powstaje również następne wyniesione przejście dla pieszych. Takie rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo przechodniów na ul. R. Traugutta – w pobliżu SP nr 8. Prace w tym miejscu powinny zakończyć się na początku kwietnia. Pasy będą również dodatkowo oświetlone. Więcej piszemy o tym tutaj.

Pieniądze na miasteczka rowerowe i wyniesione przejście dla pieszych pozyskaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zdjęcie: Tadeusz Surma/archiwum