Aktualności: Działania społeczne

Dają wsparcie tam, gdzie trzeba

25 kwietnia 2023

Każdego roku radni Rady Miejskiej zapoznają się z oceną zasobów pomocy społecznej. Raport zawiera m.in. szczegółową charakterystykę potrzeb stargardzian i możliwości ich zaspokajania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W obszernym dokumencie są również informacje o sytuacji demograficznej w naszym mieście.

W ubiegłym roku w naszym MOPS pracowało 151 osób. Kadra placówki jest wykwalifikowana – ośrodek zatrudnia m.in. specjalistów pracy socjalnej, asystentów rodziny, psychologów, terapeutów i prawników. Wszystko po to, żeby zaoferować pomoc dostosowaną do konkretnych potrzeb. MOPS udzielał świadczeń pieniężnych, ale to tylko jedna z wielu form wsparcia. Potrzebujący stargardzianie korzystali np. z pomocy asystentów osób z niepełnosprawnościami, opieki wytchnieniowej, pobytu w Domu Pomocy Społecznej, specjalistycznego poradnictwa i usług opiekuńczych.

W 2022 r. z pomocy społecznej skorzystało 2256 mieszkańców naszego miasta. W porównaniu z 2021 r. o prawie 70 zmalała liczba rodzin, którym MOPS udzielał wsparcia. Pomoc potrzebna była przede wszystkim z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, ubóstwa i niepełnosprawności. MOPS dba o ludzi w różnym wieku. Konkretne wsparcie trafia do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Oprócz oceny zasobów społecznych, każdego roku ośrodek przedstawia również sprawozdanie ze swojej działalności. Ten dokument za 2021 r. radni Rady Miejskiej przyjęli na marcowej sesji, o czym można przeczytać tutaj.

Zdjęcie: Paweł Bieg/archiwum