Aktualności: Sprawy urzędowe

Dodatek grzewczy i CEEB

27 września 2022

Każdy, kto składa wniosek o dodatek węglowy lub świadczenie na inny rodzaj ogrzewania, musi wcześniej zgłosić źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgłoszenia i korekty do CEEB trzeba dostarczyć do Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17). Z kolei wnioski o pieniądze na ogrzewanie przyjmuje i weryfikuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Warszawska 9a, wejście A – pokój 1 lub wejście D – pokój 50 oraz przez ePUAP).

Zgodnie z najnowszymi przepisami dodatek może dostać każdy, kto ogrzewa swój dom lub mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym (3000 zł), peletem lub innym rodzajem biomasy (3000 zł), gazem LPG (500 zł), drewnem kawałkowym (1000 zł), olejem opałowym (2000 zł). Wypłata jest jednorazowa i niezależna od dochodów. Pieniądze nie przysługują osobom korzystającym z ogrzewania sieciowego. Wnioski trzeba złożyć w MOPSie do 30.11.2022 r. (środa). Są do pobrania przez internet – tutaj dodatek na węgiel, a tutaj na inne źródła ciepła albo – w wersji papierowej – w siedzibie Ośrodka.

Przede wszystkim źródło ogrzewania naszej nieruchomości musi być zgłoszone do CEEB. Jak to zrobić piszemy tutaj.

!!!WAŻNE!!!

Składając deklarację do CEEB, można było wskazać więcej niż jedno źródło ciepła. Przykład: w domu jednorodzinnym jest kominek, w którym pali się drewnem oraz kocioł gazowy na gaz LPG ze zbiornika. Mieszkańcy wnioskują o przyznanie dodatku grzewczego na ten rodzaj ogrzewania, który jest ich głównym źródłem ciepła. Deklarują, że ogrzewają dom przede wszystkim kotłem gazowym i chcą otrzymać dofinansowanie na gaz. Wskazane we wniosku źródło ciepła – np. kocioł albo piec – musi się zgadzać ze zgłoszonym wcześniej do CEEB.

Dofinansowanie przysługuje tylko na jeden rodzaj ogrzewania. Przykład: osoba, która złożyła wniosek o dodatek węglowy, nie może wnioskować o pieniądze np. na drewno lub gaz.

W Urzędzie Miejskim przyjmowane są również korekty wcześniejszych deklaracji do CEEB – trzeba jednak pamiętać, że nawet złożenie takiego dokumentu nie gwarantuje przyznania dodatku na ogrzewanie. Każdy wniosek o wypłatę pieniędzy jest sprawdzany przez MOPS. Częste pytania mieszkańców dotyczą np. ogrzewania gazowego. W tym przypadku pieniądze mogą dostać tylko osoby, które jako źródło ciepła wykorzystują w swoich domach gaz LPG (ze zbiornika, nie z butli).

Dodatek przysługuje na konkretne gospodarstwo domowe – jednoosobowe (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowe (osoba fizyczna wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące).

!!!WAŻNE!!!

1 adres zamieszkania = 1 dodatek, nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych. Jeśli na ten sam adres złożono więcej wniosków, pieniądze otrzymuje pierwszy wnioskujący.