Aktualności: Edukacja

Ekospacer przy SP nr 3

22 kwietnia 2024

Coraz lepiej widać efekty ogromnej inwestycji w Szkole Podstawowej nr 3. Zmienia się budynek oraz jego otoczenie. W ramach projektu gotowa jest ścieżka edukacyjna na terenie placówki. Uczniowie Trójki i przedszkolaki zyskują przydatne informacje, a przy okazji spędzają czas na świeżym powietrzu. Kolorowe tablice są dostępne dla wszystkich, którzy przyjdą w okolice SP nr 3.

Dzięki elementom ekościeżki młodzi ludzie dowiadują się więcej o ekologii, odnawialnych źródłach energii i ochronie środowiska. Nauczyciele mogą tam prowadzić lekcje wychowawcze, a także zajęcia z przyrody/biologii. Ścieżka znajduje się na terenie szkoły, ale każdy może z niej skorzystać. Kolorowe plansze zachęcają do zapoznania się ze wszystkimi informacjami. Są też ławki, na których można odpocząć i kosze do segregacji odpadów.

Edukacyjna ścieżka to tylko element ogromnej inwestycji w Trójce. Do końca zbliża się termomodernizacja jednego z budynków placówki i jej holu. Po zakończeniu prac szkoła będzie bardziej ekologiczna, a zastosowane rozwiązania dadzą konkretne oszczędności. Ściany części budynku SP nr 3 zostały ocieplone, a na dachu pojawiły się panele fotowoltaiczne. Większe bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników Trójki zapewniają wymienione instalacje: centralnego ogrzewania i elektryczna. Jednocześnie w ramach projektu młodzi ludzie już korzystają z dodatkowych zajęć w kole ekologiczno-przyrodniczym, redagują szkolną gazetkę i sprawdzają swoją wiedzę w turniejach i konkursach.

Zdjęcia: UM w Stargardzie

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie korzysta z dofinansowania o wartości 1 067 779,90 EUR, co stanowi równowartość 4 608 431,26 PLN, otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w kwocie 813 252,58 zł.

https://stargard.eu/dla-mieszkanca/fundusz-eog/projekt-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynku-szkoly-podstawowej-nr-3-im-kornela-makuszynskiego-z-oddzialami-mistrzostwa-sportowego-w-stargardzie/

https://sp3.stargard.pl/eko/