Projekt: Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie

Logo - Iceland Liechtenstein Norway grants

Wspólnie działamy
na rzecz zielonej
 
Europy

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką termomodernizację oraz zwiększenie świadomości społecznej  w zakresie efektywności energetycznej.

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard.

Projekt wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG w kwocie 4 608 431,26 zł, współfinansowany z budżetu państwa w kwocie 813 252,58 zł.

Koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 7 745 363,68 zł, dofinansowanie 1 256 211,65 EUR (5 421 683,84 PLN), w tym:

  • z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: 4 608 431,26 PLN (1 067 779,90 EUR),
  • ze środków budżetu państwa: 813 252,58 PLN,
  • ze środków Gminy Miasto Stargard: 2 323 578,84 PLN.

Zaplanowane w ramach projektu zadania:

  1. Przeprowadzenie termomodernizacji SP3 w Stargardzie, obejmującej m.in. usprawnienie systemu grzewczego, wymianę okien, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, usprawnienie wentylacji, wymianę stolarki drzwiowej.
  2. Realizacja planu komunikacji mającego na celu zwiększenie wiedzy odbiorców na temat Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz na temat efektywności energetycznej poprzez stronę internetową, social media, broszury, gazetki szkolne czy konkursy dla uczniów.
  3. Realizacja planu edukacyjnego celem zwiększenia wiedzy na temat efektywności energetycznej odbiorców projektu poprzez m.in. utworzenie kółka ekologiczno-przyrodniczego, zorganizowanie debaty szkolnej, warsztatów, czy ścieżki edukacyjnej nt. odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany będzie do dnia 30.04.2024 r.

logo Stargardu
logo Ministerstwo Klimatu i Środowiska